Tobii Communicator er en programvare for alternative og supplerende kommunikasjonsystem. Programmets hovedfunksjon er å konvertere tekst og symboler til tale, samt at det innholder et rikholdig utvalg av funksjoner for lek, læring, omgivelsekontroll og elektronisk fjernkommunikasjon.

Hvem har nytte av Tobii Communicator?

Tobii Communicator kan brukes av alle med kommunikasjonsvansker, på ulike nivå. Det gjelde barn, unge og voksne trenger enkle eller avanserte sider får sin kommunikasjon. Mennesker språkproblemer, talevansker og reduserte muligheter til å betjene en datamaskin kan være:

I tillegg til det rikholdige utvalget at kommunikasjonspanel gir programmet store muligheter til tilretteleggere som tilpasser og/eller oppretter nye kommunikasjonspanel. Dette kan være for eksempel logopeder, spesiallærere, familiemedlemmer og andre hjelpere.

Communicator fungerer perfekt sammen med kommunikasjonsenhetene Tobii I-Serien

Effektiv kommunikasjon

Slik verden har utviklet seg, er det viktig å kunne kommunisere over lengre avstander. Tilgang til e-post og tekstmeldinger øker uavhengigheten og livskvaliteten for mange med behov for kommunikasjonshjelpemidddel. For mange er det viktig å kunne ha personlige samtaler, uten hjelp fra andre, og Communicator gir deg denne friheten.

Tobii Communicator kan tilpasses etter individuelle behov, med ulike brukerprofiler, og det er enkelt å komme i gang. Etter noen få minutt er du klar til å chatte, gi uttrykk for meningene dine eller surfe på nettet. Og med verktøy som ord- og fraseprediksjon går kommunikasjonen mye raskere.

Utvidet funksjonalitet

Tobii Communicator passer brukere fra alle kognitive og fysiske nivå; programmet inneholder symbol og bilder for brukere som ikke kan lese og skrive, og skjermtastatur for tekst, telefon- eller datatilgang for brukere som kan.

Tobii Communicator støtter en rekke tilgangstyper, fra tastatur og mus til skanning, brytere, hodemus og øyestyring. Og uansett hvilken type du velger kan du bruke IR-signal til å styre omgivelsene dine.