Tobii Sono Flex är en symbolbaserad AAK- app för iPhone, iPad, Amazon Kindle Fire och Tobii Communicator som förvandlar symboler till tydligt tal.

En vokabulär som växer med användaren

Sono Flex är utformad för brukare med begränsad eller ingen läs- och skrivkunnighet, exempelvis personer med autism, såväl som för talpedagoger, logopeder, speciallärare, familjer, assistenter och andra handledare. Den kombinerar struktur och flexibilitet på ett unikt sätt. Tobii Sono Flex ger en grund för strukturerad språkutveckling genom en noggrant utvald kärnvokabulär och användandet av The Fitzgerald Key.

De största fördelarna med AKK- appen

Tobii Sono Flex kombinerar fördelarna med struktur och flexibilitet på ett unikt sätt och ger en grund för strukturerad språkutveckling, samtidigt som den förser brukaren med friheten att enkelt kunna anpassa vokabulären efter individ- och situationsrelaterade kommunikationsbehov.

  • Struktur 
    Sono Flex innehåller en väl utvald kärnvokabulär som utgör en solid grund för uppbyggnaden av ett individuellt ordförråd. Färgkodningen från Fitzgerald Key används som kategoristruktur för kärnorden, såväl som för periferivokabulären.
  • Flexibilitet 
    Sono Flex innehåller ord och fraser i över 50 färdiga kontextpaket för olika situationer och teman. En smart koppling mellan kontexten och kärndelen gör det mojligt att snabbt komma igång med meningsfull kommunikation, utan komplexa navigationsmanövrar. Sono Flex innehåller dessutom mallar som gör det lätt att skapa egna kommunikationstavlor, vilket underlättar for talpedagoger, logopeder och speciallärare när de ska komma igång med vokabulären.
  • Utvecklingsriktning 
    Sono Flex erbjuder många sätt att utvecklas inom applikationen i sig, mellan olika produkter i Tobiis svit av mjukvara för AAK, samt möjligheten att använda Sono Flex på olika enheter och plattformar. Allteftersom kommunikationsbehov förändras är det lätt att växla mellan plattformar och/eller innehåll utan att brukaren, talpedagogen, logopeden, eller specialläraren tvingas börja om från början.

Mer än “bara en bland många appar” for AAK

Kombinationen av struktur, flexibilitet och en tydlig utvecklingsriktning karaktäriserar Sono Flex vokabulär. Det handlar inte om “bara en bland många appar” som kräver oändligt med arbete av talpedagogen, logopeden, specialläraren eller den anhörige när det gäller att bygga en individanpassad vokabulärstruktur för brukaren. Det handlar snarare om ett unikt verktyg som snabbt hjälper AKK- användare i interaktion och som främjar långsiktig språk- och kommunikationsutveckling.