Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det totala antalet utestående aktier var 87.703.033 per den 29 juli 2016. Det finns bara ett aktieslag och alla aktier har samma röstetal – en röst per aktie. 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 66,5 SEK
-1,48% -1 SEK
Uppdaterad 2016-12-07 17:29 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Språk

Informationstyp