Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det totala antalet utestående aktier var 96.954.033 per den 2 januari 2017. Det finns bara ett aktieslag och alla aktier har samma röstetal – en röst per aktie. 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 69,25 SEK
-0,72% -0,5 SEK
Uppdaterad 2017-01-20 17:29 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Språk

Informationstyp