De tio största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

7.831.610

8,89

Invifed AB

7.529.267

8,54

Eskilsson, Henrik*

4.201.433

4,77

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,54

Handelsbanken Fonder

3.427.265

3,89

Amadeus General Partner Limited

2.823.301

3,20

Elvesjö, John

2.731.501

3,10

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

2.718.436

3,08

Catella Fondförvaltning

2.552.038

2,90

Skogö, Mårten

2.533.395

2,87

Övriga aktieägare

50.324.552

57,09

Totalt 2016-12-30**

88.140.033

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 30 december 2016.

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.532.800 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

**Genom företrädesemission har antalet aktier ökat till 96 954 036. De nya aktierna registrerades hos Bolagsverket den 29 december 2016 och började handlas den 2 januari 2016.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 6 februari, 6 mars, 10 april, 5 maj, 7 juni, 10 juli, 4 augusti, 6 september, 9 oktober, 6 november, 6 december 2017 och 9 januari 2018.