De tio största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Invifed AB

8.036.581

9,12

Swedbank Robur Fonder

7.831.610

8,89

Eskilsson, Henrik**

4.201.433

4,77

Handelsbanken Fonder

4.077.110

4,63

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,54

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

3.099.777

3,52

Amadeus General Partner Limited

2.823.301

3,20

Elvesjö, John

2.731.501

3,10

Skogö, Mårten

2.533.395

2,87

Catella Fondförvaltning

2.225.798

2,53

Övriga aktieägare

41.561.136

47,17

Totalt 2016-11-30

88.140.033

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 30 november 2016.

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.532.800 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 10 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 5 maj, 7 juni, 10 juli, 4 augusti, 6 september, 9 oktober, 6 november, 6 december 2017 och 9 januari 2018.