De tio största aktieägarna

Aktieägare*

Antal aktier

Andel, %

Invifed AB

8.833.495

10,07

Swedbank Robur Fonder

6.831.610

7,79

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

5.675.800

6,47

Handelsbanken Fonder

4.067.685

4,64

Eskilsson, Henrik**

4.001.433

4,56

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,56

Amadeus General Partner Limited

2.823.301

3,22

Elvesjö, John

2.551.501

2,91

Skogö, Mårten

2.533.395

2,89

State Street Bank & Trust Com. Boston

2.101.314

2,40

Övriga aktieägare

44.282.869

50,49

Totalt 2016-09-30

87.703.033

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 30 september 2016.

*Den 30 maj 2016 underrättade Capital Group bolaget om ett innehav på 5.348.010 aktier motsvarande 6,10 %. 

**Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.532.800 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 4 november, 6 december, 10 januari 2017.