Datum Namn Position Transaktion Instrument Antal
28 nov 2016 HENRIK ESKILSSON VD Orsak okänd vid reg. Aktie 100 000
28 nov 2016 HENRIK ESKILSSON VD Orsak okänd vid reg. Aktie 100 000
28 nov 2016 John Elvesjö Annan befattning Orsak okänd vid reg. Aktie 90 000
28 nov 2016 John Elvesjö Annan befattning Orsak okänd vid reg. Aktie 90 000
22 sep 2016 Tom Englund Annan befattning Försäljning Aktie - 43 143
21 sep 2016 Tom Englund Annan befattning Försäljning Aktie - 26 857
14 jul 2016 Tom Englund Annan befattning Orsak okänd vid reg. Aktie 90 000
14 jul 2016 Tom Englund Annan befattning Orsak okänd vid reg. Aktie 90 000
3 jun 2016 Elvesjö, John Styrelseledamot Överföring Teckningsoption 40 000
3 jun 2016 Englund, Tom Annan befattning Överföring Teckningsoption 37 000
3 jun 2016 Eskilsson, Henrik VD Överföring Teckningsoption 70 000
3 jun 2016 Hyléen, Sara Annan befattning Överföring Teckningsoption 3 600
3 jun 2016 Mokary, Kim Annan befattning Överföring Teckningsoption 3 600
3 jun 2016 Olesen, Esben Annan befattning Överföring Teckningsoption 34 500
3 jun 2016 Ruben, Fredrik Annan befattning Överföring Teckningsoption 46 000
3 jun 2016 Skogö, Mårten Annan befattning Överföring Teckningsoption 22 500
3 jun 2016 Werner, Oscar Annan befattning Överföring Teckningsoption 70 000
26 feb 2016 Skogö, Mårten Annan befattning Försäljning Aktie - 400 000
26 feb 2016 Elvesjö, John Styrelseledamot Försäljning Aktie - 400 000
18 feb 2016 Ruben, Fredrik Annan befattning Köp Aktie 1 500
19 nov 2015 Eskilsson, Henrik VD Försäljning Aktie -1 001 067
19 nov 2015 Elvesjö, John Styrelseledamot Försäljning Aktie - 983 834
19 nov 2015 Eskilsson, Henrik VD Försäljning Aktie - 383 200
19 nov 2015 Skogö, Mårten Annan befattning Försäljning Aktie - 977 798
8 jun 2015 Hyléen, Sara Annan befattning Försäljning Aktie - 1 200
4 jun 2015 Ruben, Fredrik Annan befattning Köp Aktie 1 000
5 maj 2015 Hyléen, Sara Annan befattning Köp Aktie 1 200
24 apr 2015 Bernhard, Nils Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 2 000 000
24 apr 2015 Mokary, Kim Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 1 200
24 apr 2015 Ericson, Magnus Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 2 000
24 apr 2015 Werner, Oscar Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 20 000
24 apr 2015 Elvesjö, John Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 3 935 335
24 apr 2015 Ericson, Magnus Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 2 000
24 apr 2015 Werner, Oscar Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 220 000
24 apr 2015 Elvesjö, John Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 90 000
24 apr 2015 Bernhard, Nils Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 28 000
24 apr 2015 Gren, Martin Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 187 000
24 apr 2015 Elvesjö, John Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 100 000
24 apr 2015 Eskilsson, Henrik VD Innehavsanmälan Aktie 1 916 000
24 apr 2015 Gren, Martin Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 28 000
24 apr 2015 Englund, Tom Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 14 200
24 apr 2015 Eskilsson, Henrik VD Innehavsanmälan Aktie 2 835
24 apr 2015 Hedin, Åsa Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 7 000
24 apr 2015 Englund, Tom Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 120 000
24 apr 2015 Eskilsson, Henrik VD Innehavsanmälan Aktie 5 002 500
24 apr 2015 Hedin, Åsa Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 28 000
24 apr 2015 Hyléen, Sara Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 8 750
24 apr 2015 Eskilsson, Henrik VD Innehavsanmälan Teckningsoption 100 000
24 apr 2015 Olesen, Esben Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 5 200
24 apr 2015 Kuus, Erika Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 800
24 apr 2015 Eskilsson, Henrik VD Innehavsanmälan Teckningsoption 170 000
24 apr 2015 Olesen, Esben Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 60 000
24 apr 2015 Sander, Kent Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 25 000
24 apr 2015 Olesen, Esben Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 50 000
24 apr 2015 Sander, Kent Styrelseledamot Innehavsanmälan Teckningsoption 80 000
24 apr 2015 Ruben, Fredrik Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 8 000
24 apr 2015 Skogö, Mårten Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 3 911 193
24 apr 2015 Ruben, Fredrik Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 175 000
24 apr 2015 Skogö, Mårten Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 50 000
24 apr 2015 Smith, Trent Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 26 200
24 apr 2015 Östmark, Johan Annan befattning Innehavsanmälan Aktie 1 400
24 apr 2015 Smith, Trent Annan befattning Innehavsanmälan Teckningsoption 40 000
24 apr 2015 Ösund, Anders Styrelseledamot Innehavsanmälan Aktie 25 000