Kommande event

14 jan
Tyst period Q4 2016 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2016 är den 14 januari – 15 februari 2017. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Bokslutskommunikén för 2016 publiceras den 15 februari 2017.

15 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2016 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 15 februari 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

03 apr
Tyst period Q1 2017 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2017 är den 3 april – 3 maj. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

06 apr
Årsredovisning 2016 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 publiceras den 6 april 2017. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Ladda fler

Tidigare event