Kommande event

27 sep
Tyst period Q3 2016 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2016 är den 27 september – 27 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q3 2016 publiceras den 27 oktober.

27 okt
Delårsrapport Q3 2016 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2016 kommer att publiceras den 27 oktober 2016. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

02 jan
Tyst period Q4 2016 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2016 är den 2 januari – 15 februari 2017. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Bokslutskommunikén för 2016 publiceras den 15 februari 2017.

15 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2016 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 15 februari 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

Tidigare event