Kommande event

27 mar
Tyst period Q1 2017 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2017 är den 27 mars – 27 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

06 apr
Årsredovisning 2016 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 publiceras den 6 april 2017. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

27 apr
Delårsrapport Q1 2017 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2017 kommer att publiceras den 27 april 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

09 maj
Årsstämma 2017 Bolagsstämma

Tobii hälsar aktieägare välkomna till årsstämman den 9 maj 2017.

Ladda fler

Tidigare event