Tobii financial report illustration

Tobiis årsredovisning 2016

Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 publiceras den 6 april 2017. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer i samband med att årsredovisningen publiceras.

När

Var

Online