Årsstämma 2017

Bolagsstämma

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 9 maj 2017 kl. 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

När

Var

Stockholm

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com. Förslag ska lämnas senast den 14 mars 2017.