Årsstämma 2017

Bolagsstämma

Tobii AB planerar att hålla sin årsstämma den 9 maj 2017.  Tid och plats kommer att kommuniceras minst fyra veckor innan stämman.

När

Var

Stockholm