Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport Bokslutskommuniké
Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 15 februari 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer inför rapporten. 

 

Media- och IR-kontakt

Sara Hyleen, Corporate Communications Director
Sara Hyléen
Corporate Communications Director

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41