Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-september 2015

Delårsrapport
Delårsrapporten för perioden januari-september 2015 kommer att publiceras den 3 november 2015. En telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas klockan 10 samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och CFO Esben Olesen presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Onsdagen den 4 maj 2016 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

SE     +46(0)8 5065 3938 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 883 440)

NO     +472316 2787 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 56053)

DK     +45 32 71 16 65 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 35 66)

FI       +358(0)9 2310 1620 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 221)

UK     +44(0)20 7136 2054 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 279 4992)

US     +1718 354 1152 (lokalt avgiftsfritt nummer: 1877 280 1254)

Deltagarkod: 7849304

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen 

IR-kontakt

Sara Hyleen, Corporate Communications Director
Sara Hyléen
Corporate Communications Director

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41