Årsstämma 2017

Tobii AB kommer att hålla årsstämma den 9 maj 2017 kl 17 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Kontakta valberedningen

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till valberedning@tobii.com. Förslag ska lämnas senast den 14 mars 2017.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman den 9 maj 2017 består av följande ledamöter:

  • Jan Andersson, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur.
  • Mats Lindahl, utsedd av Sjätte AP-fonden.
  • Ingemar Skogö, utsedd av Tobiis tre grundare.
  • Kent Sander, styrelseordförande i Tobii.

Tobiis bolagsjurist, Rebecca Eriksson, kommer vara valberedningens sekreterare och legala rådgivare. 

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.