Världsledaren inom eyetracking

Genom teknik anpassad till människan skapar vi förutsättningar för nya insikter och kommunikation, med eyetracking som bas. Vår vision är en värld där all teknologi fungerar i harmoni med naturligt mänskligt beteende.