Världsledaren inom eyetracking

Tobii är världsledande inom eyetracking. Genom teknik anpassad till människan skapar vi förutsättningar för nya insikter och kommunikation, med eyetracking som bas. Vår vision är en värld där all teknologi fungerar i harmoni med naturligt mänskligt beteende.