Two children reading on a computer screen

Använda kraften hos eyetracking för att göra gott

På Tobii, som är världsledande inom eyetracking, har vi en skyldighet att ge tydliga och positiva exempel för var och en av dessa branscher och att göra tydliga val som skyddar våra användare och säkerställer att de lösningar vi levererar gör världen bättre. Vi är mer än bara en teknikleverantör. Vi vill göra allt vi kan för att både möjliggöra och uppmuntra till positiv användning av vår teknik.

Datatransparens

Vi anser att det är mycket viktigt att eyetracking-data hanteras på ett transparent sätt som ger användarna förtroende för att deras eyetracking-data inte lagras eller överförs utan att de har godkänt det i förväg. Denna uppfattning avser hur vi hanterar våra produkter och ska också vara en vägledning för hur våra kunder, partners och till och med konkurrenter ser på detta.

Av den anledningen har vi utvecklat Tobii Eye Tracking Data Transparency Policy. Policyn beskriver att om en applikation lagrar eyetracking-data eller överför den till en annan enhet eller ett annat nätverk, måste användaren informeras om att det händer, få veta vad som görs med informationen och godkänna att delta.

Dessutom har applikationsutvecklare en skyldighet att presentera en visuell indikator för användare när information lagras eller överförs.

Även om detta kan låta som en mindre detalj, tycker vi på Tobii att detta är en viktig del i att vinna våra eyetracking-användares förtroende.

För mer information, besök vår transparency hemsida (EN) 

Begränsa användningen inom försvarssektorn

Eyetracking-tekniken är en kraftfull teknologi som kan användas för göra världen till en bättre plats. Den kan även missbrukas. För att minimera risken att tekniken missbrukas, så har vi på Tobii antagit en strikt policy för hur eyetracking får säljas och användas inom försvarssektorn.

Även om det är möjligt att en sådan policy kan begränsa Tobiis verksamhet känner vi starkt att det rätta och ansvarsfulla valet för att säkerställa att Tobiis teknik används för att hjälpa, snarare än att skada.

.