Using the power of eye tracking as a positive force

Använda kraften hos eyetracking för att göra gott

På Tobii, som är världsledande inom både eyetracking och kommunikationshjälpmedel, anser vi att vi har en skyldighet att ge tydliga och positiva exempel för var och en av dessa branscher och att göra tydliga val som skyddar våra användare och säkerställer att de lösningar vi levererar gör världen bättre. Vi säger aldrig: ”Vi är bara en teknikleverantör och kan inte hållas ansvariga för hur vår teknik används.”. Istället vill vi göra allt vi kan för att både möjliggöra och uppmuntra till positiv användning av vår teknik.

Datatransparens

Vi anser att det är mycket viktigt att eyetracking-data hanteras på ett transparent sätt som ger användarna förtroende för att deras eyetracking-data inte lagras eller överförs utan att de har godkänt i förväg. Denna uppfattning avser hur vi hanterar  våra produkter men ska också vara en vägledning för hur våra kunder, partners och till och med konkurrenter ser på detta.

Av den anledningen har vi utvecklat Tobii Eye Tracking Data Transparency Policy. Policyn beskriver att om en applikation lagrar eyetracking-data eller överför den till en annan enhet eller ett annat nätverk, måste användaren informeras om att det händer, få veta vad som görs med informationen och godkänna att delta.

Dessutom har applikationsutvecklare i många fall en skyldighet att presentera en visuell indikator för användare när information lagras eller överförs.

Även om detta kan låta som en mindre sak, tycker vi på Tobii att detta är en viktig del i att vinna våra eyetracking-användares förtroende.

För mer information, besök vår transparency hemsida (EN) 

Rätten till en röst som passar dig

Ett annat exempel på Tobiis hårda arbete för att säkerställa att våra lösningar kan fungera som en kraft för att göra gott i världen är våra kommunikationshjälpmedel. Vi är stolta att över att 100 000 människor runt om i världen använder Tobiis lösningar för att kommunicera, spela, arbeta och göra sina röster hörda.

Vi drar löpande viktiga lärdomar från vårt nätverk av lärare, terapeuter och användare, och försöker alltid ta till oss deras feedback, åsikter och önskemål och införliva dessa i produktutvecklingen. Under de senaste åren och baserat på förfrågningar från våra användare har vi arbetat för att se till att våra symbolbibliotek återspeglar ett spektrum av användare, oavsett hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Vi strävar också efter att alltid tillgängliggöra många olika röster och ljudrepresentationer för våra användare och se till att alla har tillgång till en röst som passar och representerar dem. Utöver symboler och röster försöker vi också ständigt försäkra oss om att vårt mjukvarugränssnitt är så fritt från partiskhet som möjligt.

Begränsa användningen inom försvarssektorn

Tobii inser att eyetracking-tekniken är en kraft som kan användas för en mängd sofistikerade tillämpningar. Många av dem kan göra världen till en bättre plats, men vissa kan missbrukas. Därför har vi på Tobii antagit en strikt policy för hur eyetracking får säljas och användas inom försvarssektorn.

Även om det är möjligt att en sådan policy kan begränsa Tobiis verksamhet känner vi starkt att det rätta och ansvarsfulla valet, så att vi har en tydlig moralisk kompass som säkerställer att Tobiis teknik används för att hjälpa, snarare än att skada.