Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det finns två aktieklasser - A-aktier och C-aktier. C-aktier har en tiondels rösträtt jämfört med A-aktier. Per den 30 november 2021 fanns det totalt 105,665,201 aktier – varav 104,851,201 var vanliga aktier och 814,000 C-aktier. Det totala antalet röster i företaget var 104,932,601 och aktiekapitalet uppgick till cirka 766,805 SEK. Tobii håller 814 000 C-aktier på egen balansräkning.

 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 31,46 SEK
-1,01% -0,32 SEK
Uppdaterad 2022-01-21 13:02 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Privacy Policy

Språk

Informationstyp