Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det finns två aktieklasser - A-aktier och C-aktier. C-aktier har en tiondels rösträtt jämfört med A-aktier. Per den 28 februari 2022 fanns det totalt 106,467,144 aktier – varav 105,653,144 stamaktier och 814,000 C-aktier. Det totala antalet röster i företaget var 105,734,544 och aktiekapitalet uppgick till cirka 772,625 SEK. Tobii håller 814 000 C-aktier på egen balansräkning.

 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 20,52 SEK
-0,58% -0,12 SEK
Uppdaterad 2022-09-26 12:12 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Privacy Policy

Språk

Informationstyp