Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det totala antalet utestående aktier var 98.925.103 per den 28 december 2018. Det finns bara ett aktieslag och alla aktier har samma röstetal – en röst per aktie. 

 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 53,25 SEK
-3,45% -1,9 SEK
Uppdaterad 2021-01-27 17:29 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Privacy Policy

Språk

Informationstyp