Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK. Det totala antalet utestående aktier var 100.269.972 per den 30 april 2021.  Det finns två aktieklasser i Tobii - A-aktier och C-aktier. Per den 30 april 2021 fanns det 99 369 972 A-aktier och 900 000 C-aktier, varav Tobii håller 900,000 C-aktier på egen balansräkning.

 

Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktien
Tobii: 63,55 SEK
-0,55% -0,35 SEK
Uppdaterad 2021-09-24 17:29 CET

Handelsinformation

  • Aktienotering: Nasdaq Stockholm
  • Tickerkod: TOBII
  • ISIN-kod: SE0002591420

Aktiekurs

Aktiedata

Relaterad information

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Privacy Policy

Språk

Informationstyp