De femton största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,3

Handelsbanken Fonder**

5.250.000 5,3

Henrik Eskilsson*

4.526.117

4,6

Sjätte AP-Fonden

4.000.630

4,1

Oppenheimer

3.405.980

3,5

Amadeus Capital Partners

3.215.122

3,3

John Elvesjö

2.874.572

2,9

Avanza Pension

2.763.011

2,8

Mårten Skogö

2.604.930

2,6

Nils Bernard

2.205.000

2,2

Allianz Global Investors

2.176.775 2,2

Danica Pension

1.923.800 1,9

Illmarinen

1.750.000 1,8

March Asset Management

1.639.752 1,7

Nordnet Pensionsförsäkring

1.601.837 1,6

Övriga aktieägare

49.752.370

50,3

Totalt 2018-11-30

97.574.355

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 9 januari 2019.