De femton största aktieägarna

 Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9,014,769

9,1

Handelsbanken Fonder

8,390,920

8,5

Henrik Eskilsson*

6,094,463

4,6

Sjätte AP-fonden

4,000,630

4,0

Invesco (prev Oppenheimer)

3,000,000

3,0

Mårten Skogö

2,419,000

2,4

Deka Investments

1,996,667

2,0

Futur Pension

1,887,478

1,9

Avanza Pension

1,831,183

1,8

Länsförsäkringar Fonder

1,639,764

1,7

March Asset Management

1,529,604

1,5

Öhman Fonder

1,366,417

1,4

Allianz Global Partners

1,340,623

1,4

Fondita Fonder

1,293,639 1,3

Nordnet Pensionsförsäkring

1,288,462 1,3

Övriga aktieägare

52,000,468

52,5

Totalt 2020-12-31

99,064,087

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan kvartalsvis i samband med planerade uppdateringar av ägarförteckningen från Euroclear: 8 oktober 2020 och 12 januari 2021.