De femton största aktieägarna

 

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,3

Handelsbanken Fonder

7.500.000 7,6

Henrik Eskilsson*

4.526.117

4,6

Sjätte AP-Fonden

4.000.630

4,0

Deka Investments

3.279.997

3,3

Invesco (prev Oppenheimer)

3.000.000

3,0

John Elvesjö

2.874.572

2,9

Mårten Skogö

2.604.930

2,6

Avanza Pension

2.472.320

2,5

Catella Fonder

2.470.246

2,5

Nils Bernard

2.205.000

2,2

Danica Pension

1.852.456 1,9
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1.744.773 1,8
Nordnet Pensionsförsäkring

1.572.859 1,6

March Asset Management

1.250.111 1,4

Övriga aktieägare

48.356.323 48.9

Totalt 2019-10-08

98.925.103

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan kvartalsvis i samband med planerade uppdateringar av ägarförteckningen från Euroclear: 10 jan 2020.