De tio största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,47

Handelsbanken Fonder

5.262.086 5,41

Eskilsson, Henrik*

4.291.071

4,41

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,11

CBNY-OFI Global Opp Fund

3.000.000

3,08

Amadeus III

2.823.301

2,90

Avanza Pension försäkringsaktiebolag

2.811.608

2,89

Elvesjö, John

2.731.501

2,81

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

2.573.103

2,64

Skogö, Mårten

2.533.395 2,60

Övriga aktieägare

58.062.588

59,68

Totalt 2017-12-29

97.304.052

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 29 december 2017.

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar för 2018: 9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 7 maj, 7 juni, 9 juli, 6 augusti, 6 september, 8 oktober, 6 november och 6 december samt 9 januari 2019.