De femton största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,46

Handelsbanken Fonder**

4.600.000 4,72

Henrik Eskilsson*

4.291.071

4,40

Sixth AP Fund

4.000.630

4,11

Oppenheimer

3.405.980

3,50

Amadeus Capital Partners

3.215.122

3,30

John Elvesjö

2.731.501

2,80

Mårten Skogö 

2.533.395

2,60

Avanza Pension

2.518.288

2,58

Nils Bernhard

2.205.000

2,26

Allianz Global Investors

2.023.305 2,08

Danica Pension

1.917.259 1,97

Illmarinen

1.750.000 1,80

Catella Fonder

1.698.740 1,74

March Asset Management

1.543.522 1,58

Övriga aktieägare

49.792.921

51,10

Totalt 2018-09-30

97.441.503

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar för 2018: 6 november och 6 december samt 9 januari 2019.