De femton största aktieägarna

 Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9,214,769

9,3

Handelsbanken Fonder

9,171,375 9,3

Henrik Eskilsson*

6,094,463

6,2

Sjätte AP-Fonden

4,000,630

4,0

Invesco

3,000,000

3,0

Deka Investmens

2,900,000

2,9

John Elvesjö

2,874,572

2,9

Avanza Pension

2,564,242

2,6

Mårten Skogö

2,419,000

2,4

Futur Pension

1,852,104

1,9

March Asset Management

1,611,480

1,6

Fondita Fonder

1,603,069

1,6

Länsförsäkringar Fonder

1,594,795 1,6
Allianz Global Investors 1,466,498 1,5
Catella Fonder

1,452,757 1,5

Övriga aktieägare

47,244,151 47,7

Totalt 2020-06-30

99,064,087

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan kvartalsvis i samband med planerade uppdateringar av ägarförteckningen från Euroclear: 8 oktober 2020 och 12 januari 2021.