De femton största aktieägarna

 

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,3

Handelsbanken Fonder**

6.600.000 6,7

Henrik Eskilsson*

4.526.117

4,6

Sjätte AP-Fonden

4.000.630

4,0

Deka Investments

3.460.048

3.5

Oppenheimer

3.000.000

3,0

John Elvesjö

2.874.572

2,9

Amadeus Capital Partners

2.839.450

2,9

Mårten Skogö

2.604.930

2,6

Avanza Pension

2.590.216

2,6

Nils Bernard

2.205.000

2,2

Danica Pension

1.856.011 1,9

Illmarinen

1.744.773 1,8

Nordnet Pensionsförsäkring

1.646.441 1,7

Catella Fonder

1.629.812 1,6

Övriga aktieägare

48.132.334

48,7

Totalt 2019-04-30

98.925.103

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 7 jun, 8 jul, 6 aug, 5 sep, 8 okt, 6 nov, 5 dec 2019 and 10 jan 2020.