De tio största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,49

Invifed AB

5.150.027

6,48

Handelsbanken Fonder

5.135.598

6,01

Eskilsson, Henrik*

4.291.071

4,42

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,12

Amadeus III

 2.823.301 2,91

Elvesjö, John

2.731.501

2,81

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

2.577.897

2,66

Avanza Pension försäkringsaktiebolag

2.533.395

2,61

Skogö, Mårten

 2.575.487 2,55

Övriga aktieägare

56.655.770

63,00

Totalt 2017-05-31

96.954.036

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 31 maj 2017.

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 10 juli, 4 augusti, 6 september, 9 oktober, 6 november, 6 december 2017 och 9 januari 2018.