De femton största aktieägarna

 

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Handelsbanken Fonder

9,250,000

9,3

Swedbank Robur Fonder

9,214,769 9,3

Henrik Eskilsson*

4,526,117

4,6

Sjätte AP-Fonden

4,000,630

4,0

Deka Investments

3,063,208

3,1

Invesco (prev Oppenheimer)

3,000,000

3,0

John Elvesjö

2,874,572

2,9

Länsförsäkringar Fonder

2,746,762

2,8

Mårten Skogö

2,604,930

2,6

Avanza Pension

2,319,346

2,3

Futur Pension

1,830,075

1,8

March Asset Management

1,624,460 1,6
Fondita Fonder 1,589,044 1,6
Catella Fonder

1,452,757 1,5

Nils Bernhard

1,181,044 1,2

Övriga aktieägare

47,786,373 48,2

Totalt 2020-03-31

99,064,087

100

Källa: Ägarförteckningar från Euroclear, Morningstar och Monitor

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan kvartalsvis i samband med planerade uppdateringar av ägarförteckningen från Euroclear: 8 juli 2020, 8 oktober 2020 och 12 januari 2021.