De tio största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Swedbank Robur Fonder

9.214.769

9,49

Handelsbanken Fonder

 6.150.678  6,33

Eskilsson, Henrik*

4.291.071

4,42

Sjätte AP-fonden

4.000.630

4,12

Amadeus III

2.823.301

2,91

CBNY-OFI Global Opp Fund

2.820.085

2,90

Avanza Pension försäkringsaktiebolag

2.764.344

2,85

Elvesjö, John

2.731.501

2,81

SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT)

2.579.898

2,66

Skogö, Mårten

2.533.395 2,61

Övriga aktieägare

57.214.007

58,90

Totalt 2017-09-30

97.123.679

100

De tio största aktieägarna enligt Euroclears ägarförteckning per den 30 september 2017.

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna.

Tobii uppdaterar ägarlistan månatligen i samband med att ägarförteckningen från Euroclear uppdateras. Datum för Euroclears uppdateringar: 6 november, 6 december 2017 och 9 januari 2018.