De femton största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Handelsbanken Fonder

8,599,119

8.1

Swedbank Robur Fonder

8,507,943

8.1

Henrik Eskilsson*

4,535,952

4.3

Öhman Fonder

4,306,357

4.1

Lannebo Fonder 3,740,333 3.5

Invesco

3,051,079

2.9

Indecap AB

2,838,521

2.7

Mårten Skogö

2,334,735

2.2

Avanza Pension

1,936,918

1.8

Futur Pension

1,847,381

1.7

Länsförsäkringar Fonder

1,644,581

1.6

Allianz Global Investors

1,600,324

1.5

Eskilsson Consulting AB

1,565,511

1.5

Deka Investments 1,497,628 1.4
March Asset Management 1,314,685 1.2

Övriga aktieägare

55,530,134

53.3

Totalt 2021-12-31

104,851,201

100

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna. Källa: Euroclear and Modular Finance.

Tobii uppdaterar aktieägarlistan kvartalsvis i samband med Euroclears planerade uppdateringar. Dessa uppdateringar sker vanligtvis inom två veckor efter kvartalets slut.