De femton största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

Andel, %

Handelsbanken Fonder

8,628,340

8.6

Swedbank Robur Fonder

8,166,853

8.1

Henrik Eskilsson*

4,535,952

4.5

Sjätte AP-fonden

3,740,977

3.7

Öhman Fonder 3,420,225 3.4

Lannebo Fonder

3,188,000

3.2

Invesco

3,051,079

3.0

Mårten Skogö

2,350,000

2.3

Avanza Pension

1,878,347

1.9

Futur Pension

1,847,951

1.8

Allianz Global Investors

1,648,401

1.7

Deka Investments

1,641,117

1.6

Länsförsäkringar Fonder

1,597,764

1.6

Indecap AB 1,568,319 1.6

Eskilsson Consulting AB

1,565,511 1.6

Övriga aktieägare

50,971,687

51,5

Totalt 2020-12-31

99,800,523

100

*Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna. Källa: Euroclear and Modular Finance.

Tobii uppdaterar ägarlistan kvartalsvis i samband med planerade uppdateringar av ägarförteckningen från Euroclear: 8 oktober 2020 och 12 januari 2021.