Aktiekapital

Tobiis aktiekapital uppgår per den 30 april 2021 till 727.652,56 kronor fördelat på totalt 100.269.972 aktier. Samtliga aktier i bolaget är i svenska kronor (SEK) och är emitterade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 

Aktiekapitalets utveckling

Registrerings-
datum
 
Händelse

Antal aktier

Aktiekapital (SEK)

 

 

Förändring

Totalt

Förändring

Totalt

2022-02-28

Utfärdade teckningsoptioner 801,943 106,467,144 5,820.00 772,625.00

2021-11-30

Utfärdade teckningsoptioner 4,964,678 105,665,201 36,027.97 766,805.00

2021-09-30

Utfärdade teckningsoptioner 105,419 100,700,523 765.02 730,777.03

2021-06-30

Utfärdade teckningsoptioner 325,132 100,595,104 2,359.45 730,012.01

2021-04-30

Utfärdade teckningsoptioner 900.000 100.269,972 6531,25 727.652,56

2021-03-31

Utfärdade teckningsoptioner 305.885 99.369.972 2219,81 721.121,31

2020-03-31

Utfärdade teckningsoptioner 138.984 99.064.087 1008,61 718.901,50

2018-12-28

Utfärdade teckningsoptioner 20.438 98.925.103 148,32  717.892,89

2018-11-30

Utfärdade teckningsoptioner 1.330.310 98.904.665 965,41 717.744,57

2018-10-31

Utfärdade teckningsoptioner 132.852 97.574.355 964,11 708.090,51

2018-08-31

Utfärdade teckningsoptioner 137.451 97.441.503 997,48  707.126,40

2017-12-29

Utfärdade teckningsoptioner 180.373 97.304.052 1308,96 706.128,92

2017-06-30

Utfärdade teckningsoptioner 28.614  97.123.679  207,65  704.819,96 

2017-03-31

Utfärdade teckningsoptioner 141.029 97.095.065 1023,44 704.612,31

2017-01-31

Företrädesemission 8.814.003 96.954.036 63.962,63 703.588,87

2016-11-30

Utfärdade teckningsoptioner 437.000  88.140.033  3.171,28  639.626,28 

2016-07-29

Utfärdade teckningsoptioner

90.000

87.703.033

653,13

636.454,997

2015-05-13

Nyemission

2.685.150

87.613.033

19.485,95

635.801,87

2015-04-24

Nyemission

16.000.000

84.927.883

116.315,92

616.315,92

2015-03-12

Fondemission

0

68.927.883

15.566,59

500.205,00

2015-03-03

Nyemission

41.000

68.927.883

205,00

344.638,41

2014-12-30

Utfärdade teckningsoptioner

629.043

68.886.883

3.145,22

344.433,41

2014-12-30

Utbyte konvertibler

3.684.458

68.258.840

18.422,29

341.288,19

2014-12-05

Nyemission

60.663

64.573.382

303,32

322.865,90

2014-10-01

Nyemission

5.000.000

64.512.719

25.000,00

322.562,59

2012-03-13

Nyemission

6.217.391

59.512.719

31.086,85

297.562,59

2012-03-07

Utfärdade teckningsoptioner

45.348

59.467.371

226,74

266.475,74

2012-03-07

Nyemission

100.000

59.367.371

500,00

266.249,00

2011-11-14

Utfärdade teckningsoptioner

353.980

59.013.391

1.769,00

265.749,00

2011-11-09

Utfärdade teckningsoptioner

700.000

58.313.391

3.500,00

263.980,00

2011-03-09

Nyemission

3.000.000

55.313.391

15.000,00

260.480,00