Innehav

Innehavare Instrument Antal
Eget Teckningsoption 3 600
Eget Teckningsoption 8 750

Transaktioner

Datum Transaktion Innehavare Instrument Antal
3 jun 2016 Överföring Eget Teckningsoption 3 600
8 jun 2015 Försäljning Eget Aktie - 1 200
5 maj 2015 Köp Eget Aktie 1 200
24 apr 2015 Innehavsanmälan Eget Teckningsoption 8 750