Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning och till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Tobii avser inte att lämna utdelning de närmaste åren utan istället prioritera utvecklings- och expansionsplaner för affärsområdet Tobii Tech.