Finansiella mål

Tobiis styrelse antog följande finansiella mål för respektive affärsområde inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm i april 2015. 

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 % per år med en EBIT-marginal på 20 %.

Tobii Pro

Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 % per år med en EBIT-marginal över 15 %. På medellång sikt (kommande 2-3 år) är Tobii Pros mål att uppnå en omsättningstillväxt på 10 % per år med en EBIT-marginal på 10 %.

Tobii Tech

Tobii Techs långsiktiga finansiella mål är att nå ett positivt kassaflöde 2018.

Tobiis mål är att nå 1,5 miljarder SEK i intäkter 2025 och nå EBIT break-even under 2023.

Framåtriktad information

Ekonomiska mål utgör framåtriktad information. Ingen garanti ges för framtida intäkter eller utveckling och de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem som framkommer i framåtriktad information.

I april 2015 gjorde Tobii en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomförde Tobii en kraftigt övertecknad nyemission av aktier som tillförde bolaget 438 miljoner SEK efter avdrag för relaterade kostnader.

Tobiis grundare ringer i klockan vid noteringsceremonin på Nasdaq Stockholm.