Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2015

Tobii Group
Delårsrapport

Stockholm, 3 november 2015 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för tredje kvartalet 2015.

Fortsatt god utveckling i alla affärsområden

Juli–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 228 MSEK (168), en ökning med 60 MSEK eller 36 %, varav 30 MSEK var valutaeffekter och 30 MSEK organisk tillväxt.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-21).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 28 MSEK (3) medan framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -37 MSEK (-24).
 • Resultatet per aktie var -0,09 SEK (-0,18).
 • Lagförslaget ”Steve Gleason Act”, som berör finansiering av kommunikationshjälpmedel, antogs i USA i juli och trädde i kraft som lag i oktober.
 • I oktober presenterade Tobii Tech IS4-plattformen och Tobii EyeChip, världens första ASIC (processor med dedikerat hårdvarustöd) för eyetracking.

Januari–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 680 MSEK (414), varav 79 MSEK var valutaeffekter och 187 MSEK var hänförligt till Dynavox-förvärvet och organisk tillväxt.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 MSEK (-56).
 • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 85 MSEK (22) medan framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -117 MSEK (-77).
 • Resultatet per aktie var -0,22 SEK (-0,72).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport för januari-september 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015, kl. 08.00.

Kontakt

För mer information:
Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen (@) tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.