Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2016

Tobii Group
Delårsrapport

Tobii AB redovisade idag resultatet för tredje kvartalet och första nio månaderna 2016. Höjdpunkter under kvartalet var att Tobii Pro visade stark försäljningsökning samt att Dell och Acer lanserade speldatorer med Tobii eyetracking.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Årets tredje kvartal präglades av betydande satsningar på produktutveckling och sälj inom alla tre affärsområden. Tobii Pro gjorde ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal. Därtill visade investeringarna i Tobii Tech resultat genom lanseringar av gaming-produkter från Acer och Dell. Koncernens nettoomsättning ökade med 12 % justerat för valutaeffekter jämfört med det tredje kvartalet 2015.

Kvartalet juli–september

 • Koncernens omsättning uppgick till 255 MSEK (228), en ökning med 12 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 12 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (72 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 MSEK (-8).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 31 MSEK (28) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -42 MSEK (-37).
 • Resultatet per aktie var -0,08 SEK (-0,09).

Perioden januari-september

 • Koncernens omsättning uppgick till 747 MSEK (680), en ökning med 10 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 11 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (74 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -57 MSEK (-33).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 87 MSEK (85) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -143 MSEK (-117).
 • Resultat per aktie var -0,55 SEK (-0,22).

Händelser under kvartalet

 • Alienware, Dells varumärke för specialiserade speldatorer, offentliggjorde en kommande speldator med integrerad eyetracking från Tobii.
 • Acer offentliggjorde en kommande speldator och tre bildskärmar med integrerad eyetracking från Tobii.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-september 2016.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.