Tobiis bokslutskommuniké 2015

Tobii Group
Bokslutskommuniké

Stockholm, 16 februari 2016 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2015. Gruppen uppvisade ett starkt avslut på året. 

Kvartalet oktober–december

  • Koncernens omsättning uppgick till 287 MSEK (207), en ökning med 39 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 29 %. 23 MSEK av omsättningen var hänförligt till en engångseffekt av Steve Gleason Act.
  • Bruttomarginalen uppgick till 76 % (72 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -3 MSEK (-13).
  • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 56 MSEK (34) medan en ökad investeringstakt i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -59 MSEK (-44).
  • Resultatet per aktie var -0,08 SEK (-0,12).

Helåret

  • Koncernens omsättning uppgick till 967 MSEK (621), en ökning med 56 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 41 % genom Dynavox-förvärvet och organisk tillväxt.
  • Bruttomarginalen uppgick till 75 % (71 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -36 MSEK (-69).
  • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 140 MSEK (55) medan en ökad investeringstakt i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -176 MSEK (-122).
  • Resultatet per aktie var -0,30 SEK (-0,82).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under bokslutskommuniké 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016, kl. 08.00.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.