Tobiis delårsrapport första kvartalet 2016

Tobii Group
Delårsrapport

Stockholm, 4 maj 2016 – Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2016. Koncernen uppvisade stabil utveckling och ett steg mot konsumentmarknaden genom lanseringen av världens första speldator med eyetracking.

Kvartalet januari–mars

  • Koncernens omsättning uppgick till 252 MSEK (229), en ökning med 10 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 9 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (74 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -17 MSEK (-8).
  • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 33 MSEK (34) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -49 MSEK (-41).
  • Resultatet per aktie var -0,29 SEK (0,01).

Andra händelser

  • Tobii Tech och MSI lanserade världens första speldator med eyetracking.
  • Ubisoft lanserade två stora speltitlar med integrerat stöd för Tobii eyetracking.
  • I april lanserade Tobii Dynavox den första ögonstyrda produkten uppgraderad med den nya eyetracking-plattformen Tobii IS4.

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-mars 2016.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016, kl. 08.00.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.