Tobiis delårsrapport andra kvartalet 2016

Tobii Group
Delårsrapport

Stockholm, 28 juli 2016 – Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2016. Koncernen presenterade stabil försäljning och stora satsningar på produkt- och marknadsutveckling i alla tre affärsområden. 

Kvartalet april–juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 241 MSEK (222), en ökning med 8 %. Justerat för valuta-effekter var ökningen 12 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (76 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -29 MSEK (-17).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 23 MSEK (23) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -52 MSEK (-39).
 • Resultatet per aktie var -0,18 SEK (-0,13).

Halvåret januari-juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 493 MSEK (452), en ökning med 9 %. Justerat för valuta-effekter var ökningen 11 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 % (75 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -46 MSEK (-24).
 • Det sammantagna rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 55 MSEK (56) medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -101 MSEK (-80).
 • Resultat per aktie var -0,47 SEK (-0,13).

Händelser under kvartalet

 • Tobii Tech började leverera IS4-plattformen till Tobii Dynavox som lanserade flera ögonstyrningsprodukter utrustade med den nya plattformen.
 • Vid årsstämman den 11 maj valdes Heli Arantola och Jan Wäreby in som nya ledamöter i Tobiis styrelse.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport januari-juni 2016.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Kontakt:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.