Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2017

Tobii Group
Delårsrapport
Regulatorisk

Tobii AB redovisade idag resultatet för tredje kvartalet och första nio månaderna 2017.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Kvartalet utmärktes av en mycket stark försäljning inom Tobii Pro. Det reflekterar en god underliggande marknadsutveckling men är också resultatet av våra satsningar på riktigt bra produkter och starkare säljkanaler. Tobii Dynavox omsättning påverkades negativt av tillfälliga effekter, men lanserade ytterligare två nya produkter och står nu starkt rustat med en utökad, prisdifferentierad produktportfölj. Inom Tobii Tech fortsatte vi att allokera mer resurser till VR för att svara upp mot förfrågningar och ett flertal samarbeten med potentiella kunder.

Kvartalet juli–september

 •  Koncernens omsättning uppgick till 250 MSEK (255), en minskning med 2 %. Justerat för valutaeffekter var det en ökning med 3 %.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 73 % (73 %).
 •  Koncernens rörelseresultat uppgick till -49 MSEK (-11). Tobii Dynavox bidrog med 9 MSEK (31) och Tobii Pro bidrog med 9 MSEK (0), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -67 MSEK (-42).
 •  Resultatet per aktie var -0,55 SEK (-0,08).

Perioden januari–september

 •  Koncernens omsättning uppgick till 777 MSEK (747), en ökning med 4 %. Justerat för valutaeffekter var ökningen 2 %.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 72 % (73 %).
 •  Koncernens rörelseresultat uppgick till -174 MSEK (-57). Tobii Dynavox bidrog med 48 MSEK (83) och Tobii Pro bidrog med 8 MSEK (3) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -230 MSEK (-143).
 •  Resultat per aktie var -1,86 SEK (-0,55).

Viktiga händelser

 •  Tobii Dynavox lanserade I-110, nästa generations medicinklassade pekskärmbaserade samtalsapparat. 
 •  Tobii och Microsoft offentliggjorde samarbete för att införa stöd för eyetracking i Windows 10, vilket lanserades i oktober.
 •  Tobii Dynavox lanserade EyeMobile Plus, ett eyetracking-tillbehör som gör en vanlig surfplatta till en ögonstyrd kommunikationsenhet.
 •  De ökade investeringarna inom VR har resulterat i att Tobii Tech nu är engagerat i fem stora projekt i prototyp- och produktutvecklingsfas med potentiella kunder och partner.
 •  Ett tiotal nya PC spel med stöd för Tobii eyetracking släpptes, inklusive stortitlar som F1 2017, Assassin’s Creed Origins och Agents of Mayhem, och det finns nu stöd för eyetracking i cirka 90 spel.
 •  Tobii Pro har vunnit ett antal affärer inom ett nytt viktigt delsegment kallat ”professional performance”, där kunder inom bland annat bilindustrin, processindustri, simulatorer och idrott använder eyetracking-data i tränings- och utbildningssyfte.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-september 2017.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 800 anställda. Läs mer på www.tobii.com.