Tobiis bokslutskommuniké 2016

Tobii Group
Bokslutskommuniké
Regulatorisk

Tobii AB redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2016. Tobii passerade 1 miljard i årsomsättning och stärkte kassan för ökade investeringar i VR och smartphones.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– 2016 var ytterligare ett spännande och händelserikt år för Tobii. Tobii Tech har passerat viktiga milstolpar inom datorspelsområdet, vilket också bidrog till en kraftigt ökad försäljning för affärsområdet i det fjärde kvartalet. Tillsammans med Huawei har vi också tagit ett första kliv in i smartphone-marknaden. Den företrädesemission som vi nyligen genomförde ger oss kraft att ytterligare öka investeringstakten och adressera fler områden samtidigt inom Tobii Tech. Även inom Tobii Dynavox och Tobii Pro fortsatte vi att satsa på både marknads- och produktutveckling för att långsiktigt växa och öka lönsamheten ytterligare. Justerat för valutaeffekter och engångseffekter ökade koncernens nettoomsättning med 10 % jämfört med det fjärde kvartalet 2015 och för helåret passerade vi 1 miljard SEK i omsättning.

Kvartalet oktober–december

 • Koncernens omsättning uppgick till 306 MSEK (287), en ökning med 6 %. Justerat för valutaeffekter respektive engångseffekter var ökningen 2 % respektive 10 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (76 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -10 MSEK (-3). Tobii Dynavox bidrog positivt med 41 MSEK (45) och Tobii Pro med 12 MSEK (11), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -64 MSEK (-59).
 • Resultatet per aktie var -0,02 SEK (-0,08).

Helåret januari-december

 • Koncernens omsättning uppgick till 1 053 MSEK (967), en ökning med 9 %. Även justerat för valutaeffekter var ökningen 9 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 % (75 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -67 MSEK (-36). Tobii Dynavox bidrog positivt med 125 MSEK (119) och Tobii Pro med 15 MSEK (21), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -207 MSEK (-176).
 • Resultat per aktie var -0,57 SEK (-0,30).

Händelser under kvartalet

 • Tobii genomförde en företrädesemission för att finansiera ökade satsningar inom virtual reality och smartphones, som blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget 449 MSEK efter emissionskostnader.
 • Tobii Pro lanserade företagets hittills mest kraftfulla och avancerade eyetracker Tobii Pro Spectrum och analysplattformen Tobii Pro Lab.
 • Tobii offentliggjorde sin första ”design win” inom smartphone-området i och med lanseringen av Huawei Honor Magic.
 • Acer offentliggjorde ytterligare en kommande bildskärm med integrerad eyetracking från Tobii.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Bokslutskommuniké 2016.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.