Tobiis delårsrapport Q3 2018

Tobii Group
Delårsrapport
Regulatorisk

Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2018. Det var ett bra kvartal för Tobii med stark tillväxt inom Tobii Dynavox och strategiskt VR-avtal för Tobii Tech.

Kvartalet juli-september

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 25 % till 313 MSEK (250) jämfört med tredje kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 14 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (73 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -60 MSEK (-49). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 18 MSEK (9), Tobii Pro bidrog med 4 MSEK (9) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -82 MSEK (-67).
  • Resultatet per aktie var -0,70 SEK (-0,55).

Viktiga händelser

  • Tobii Dynavox ingick avtal om att förvärva brittiska Smartbox Assistive Technology Ltd. Förvärvet fullbordades genom övertagande den 1 oktober 2018.
  • Tobii Tech har ingått avtal med en av de ledande tillverkarna av VR-headsets avseende utveckling och leverans av eyetracking-teknologi för ett kommande headset (okt. -18).
  • Tobii IS5, nästa generations eyetracking-plattform för integration i datorer, bildskärmar och datortillbehör (okt. -18).
  • Tobii Pro Sprint, en molnbaserad och lättanvänd eyetracking-lösning för användartester och optimering av webbsidor, e-handelsflöden och mjukvara.
  • StarVR One, ett avancerat VR-headset med integrerad eyetracking från Tobii.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

Det var ett bra tredje kvartal för Tobii. Extra glädjande var den starka tillväxten inom Tobii Dynavox och det strategiska VR-avtalet för Tobii Tech. Tobii Pro fortsatte att stärka sitt erbjudande till en breddad kundbas med flera produktlanseringar.

En mycket stark försäljningsutveckling för Tobii Dynavox bekräftade den positiva trend vi har sett sedan början av året. Med en valutajusterad organisk tillväxt på 21 % var det Tobii Dynavox starkaste kvartal någonsin. Bidragande var en ökad efterfrågan på både pekskärmsbaserade och ögonstyrda kommunikationshjälpmedel och ökad effektivitet i säljorganisationen samt ett svagt jämförelsekvartal. Särskilt starkt gick den amerikanska marknaden där de nya pekskärmsprodukterna varit tillgängliga längst men även i Europa var utvecklingen generellt mycket god. Framgången är ett tydligt kvitto på den strategi som Tobii Dynavox exekverar på.

Under kvartalet offentliggjordes förvärvet av Smartbox Assistive Technology Ltd. Genom detta strategiskt viktiga förvärv kompletteras vår portfölj med den marknadsledande mjukvaran Grid och vi stärker vår säljnärvaro i viktiga geografiska marknader. Genom förvärvet ökar vi storleken på Tobii Dynavox affär med cirka 15 % och vi får förutsättningar att utveckla ännu bättre lösningar som hjälper ännu fler personer med funktionsnedsättningar att kommunicera.

Den exceptionella omsättningstillväxt som Tobii Pro har haft det senaste året avmattades som förväntat i det tredje kvartalet. En högre nivå har etablerats, men den positiva effekt som vi fått genom att ta över en stor del av den tidigare konkurrenten SMI:s kundbas är nu bakom oss. Vi hade dessutom ovanligt stora intäkter från statliga organisationer i USA just under tredje kvartalet förra året. Vi fortsätter att se en stark underliggande efterfrågan och bedömer att det finns goda förutsättningar för en god tillväxt i linje med affärsområdets långsiktiga finansiella mål.

Tobii Pro har kunder som använder eyetracking i väldigt varierande syften – från vetenskaplig forskning till konsumentundersökningar och användartester av hemsidor och appar. För att möta dessa kunder på ett mer effektivt sätt investerar vi i utveckling av anpassade lösningar – från sofistikerad hård- och mjukvara för forskning till lättanvända och väsentligt billigare lösningar som kan få mycket bred användning bland företag i utvecklingen av användargränssnitt. I kvartalet lanserades en sådan lösning, Tobii Pro Sprint, vilken redan hjälpt kunder som H&M, Knowit och Avanza att nå kritiska insikter kring användarbeteende.

Vi hade en god utveckling inom Tobii Techs båda huvudområden, PC gaming och VR under kvartalet. Den nya integrationsplattformen för PC, Tobii IS5, har en formfaktor och prestanda som gör att den är mycket enklare att designa in i olika produkter. Vi är redan involverade i utvecklingsprojekt med kunder som avser att bygga in IS5 i produkter för lansering under första halvan av 2019. En annan viktig förutsättning för att nå fler integrationskunder och produktmodeller är att bredda nyttan med eyetracking för spelare. Under kvartalet lanserades ytterligare ett par stortitlar med stöd för eyetracking. Tobii Tech utvecklar även eyetracking-lösningar för e-sport. E-sport är en snabbt växande bransch som når 400 miljoner tittare över hela världen. Att etablera sig i detta sammanhang har ett stort värde för att nå slutkonsumenter. Under kvartalet användes eyetracking i flera av världens största e-sportsturneringar arrangerade av Eleague och ESL, och vann en utmärkelse för bästa teknik inom e-sport.

Inom VR fortgick arbetet med kundintegrationer och projekt enligt plan och en höjdpunkt var att StarVR presenterade sin kommande produkt StarVR One med eyetracking från Tobii. Vi har också meddelat att Tobii har tecknat leveransavtal med en av de ledande tillverkarna av VR-headsets, vilket är ett tydligt tecken på att eyetracking kommer att nå ut brett inom VR. Enligt IDCs senaste rapport växer VR/AR-marknaden med 30 % i år och förväntas nå 53 miljoner enheter per år 2022. Generellt ses eyetracking som en nödvändighet för riktigt bra användarupplevelser i VR. Jag är övertygad om att eyetracking kommer att vara inbyggt i merparten av framtida headsets och att Tobii har goda chanser att ta en stor andel av den marknaden.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-september 2018.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 07:30 CET.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.