Tobiis delårsrapport Q1 2018

Tobii Group
Delårsrapport
Regulatorisk

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2018.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Vi hade en mycket positiv inledning av det nya året över lag. Inom Tobii Pro och segmentet för beteendestudier var försäljningsutvecklingen exceptionell. Tobii Dynavox hade en god omsättningsutveckling genom att försäljningen av de produkter som lanserades under 2017 nu kommit igång ordentligt. Mest utmärkande inom Tobii Tech var ett mycket starkt momentum inom VR.

Första kvartalet 2018

  • Koncernens nettoomsättning ökade till 294 MSEK (259) jämfört med första kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 21 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 70 % (71 %).
  • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -37 MSEK (-58). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 14 MSEK (17) och Tobii Pro bidrog med 15 MSEK (0), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -66 MSEK (-76).
  • Resultatet per aktie var -0,33 SEK (-0,57).
  • Tobii Dynavox ökade omsättningen med 4 % justerat för valutaeffekter med en god försäljningsutveckling av de nya pekskärmsprodukter som lanserades under 2017.
  • Tobii Pro visade god lönsamhet och rekordstark tillväxt på 66 % justerat för valutaeffekter genom mycket god försäljningsutveckling i alla regioner.  
  • Tobii Tech förstärkte positionen ytterligare inom VR. Bland annat offentliggjorde Tobii och Qualcomm, världsledande leverantör av processeringsplattformar för bland annat smartphones och mobila VR-headsets, att de har samarbetat för att integrera Tobiis eyetracking-teknologi i Qualcomms referensdesign för VR-headsets.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 15.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-mars 2018.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.