Tobiis delårsrapport Q2 2018

Tobii Group
Delårsrapport
Regulatorisk

Tobii AB redovisade idag resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2018.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Det andra kvartalet bjöd på en positiv utveckling inom alla tre affärsområden. Tobii Dynavox mer än fördubblade antalet sålda enheter jämfört med samma period föregående år, Tobii Pro levererade ytterligare ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal och Tobii Tech avancerade inom såväl VR som PC gaming.”

Kvartalet april–juni

  • Koncernens nettoomsättning ökade till 307 MSEK (264) jämfört med andra kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 15 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 70 % (71 %).
  • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -59 MSEK (-71).
  • Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 22 MSEK (18), Tobii Pro bidrog med 1 MSEK (-2) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -82 MSEK (-87).
  • Resultatet per aktie var -0,41 SEK (-0,75).

Viktiga händelser

  • Tobii Dynavox introducerade Speech Case – en produkt som gör en iPad till en komplett lösning för tal och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.
  • Tobii Pro lanserade ett nytt analysverktyg för eyetracking-studier i VR-miljöer baserat på en lösning som ingick i Acuity-förvärvet tidigare i år.
  • USB.org godkände en USB HID-standard (Human Interface Device) för eyetracking, som utvecklats av Tobii i samarbete med Microsoft, Intel och Eye Tech DS. Standardiseringen möjliggör mer utbredd adoption av eyetracking i datorer och surfplattor samt i mjukvara.
  • Microsoft lanserade ett API (utvecklingsgränssnitt) för eyetracking som gör det enklare att integrera eyetracking-funktioner i applikationer på Windows 10.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport januari-juni 2018.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.