Tobiis delårsrapport andra kvartalet 2015

Tobii Group
Delårsrapport

Stockholm 5 augusti 2015 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för andra kvartalet 2015.

Stabil fortsättning under andra kvartalet

April–juni

  • Koncernens omsättning uppgick till 222 MSEK (131).
  • Bruttomarginalen uppgick till 76 % (68 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -17 MSEK (-31). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -15 MSEK (-23).
  • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 22 MSEK (1) och framtidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -39 MSEK (-32).
  • Tobiis aktie börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 24 april och bolaget tillfördes 434 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.
  • Flera nya produkter lanserades under perioden, bland andra T7, I-Series+ och Communicator 5 från Tobii Dynavox och förbättringar av Glasses 2 och tillhörande analysmjukvara från Tobii Pro.
  • Lagförslaget ”Steve Gleason Act” antogs i juli i USA. Den nya lagen förväntas göra det enklare att få finansiering för kommunikationshjälpmedel via Medicare och kan på sikt ha en positiv effekt på försäljningen.

Januari–juni

  • Koncernens omsättning uppgick till 452 MSEK (246).
  • Bruttomarginalen uppgick till 75 % (69 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-35). Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 6 MSEK till -21 MSEK (-27).

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport för januari-juni 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2015, kl. 08.00.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen (@) tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.