Tobiis delårsrapport första kvartalet 2015

Tobii Group
Delårsrapport

Stockholm 22 maj 2015 – Tobii AB (Nasdaq Stockholm: TOBII) redovisade idag resultatet för första kvartalet 2015.

Stark inledning på året

  • Koncernens omsättning uppgick till 229 MSEK (115)
  • Bruttomarginalen uppgick till 74% (70%)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-4)
  • Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 34 MSEK (17) medan Tobii Tech belastade koncernens rörelseresultat med -41 MSEK (-21)
  • Leveranserna av den första eyetrackern för datorspel inleddes
  • Tobiis aktie börsnoterades den 24 april och bolaget tillfördes 438 MSEK efter avdrag för emissionskostnader

Press- och analytikermöte

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under delårsrapport för januari-mars 2015.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015, kl. 08.00.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen (@) tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.