Kommande event

24 sep
Tyst period Q3 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2018 är den 24 september – 24 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

24 okt
Delårsrapport Q3 2019 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2019 kommer att publiceras den 24 oktober 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

04 jan
Tyst period Q4 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q4 2019 är den 4 januari – 4 februari. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

04 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2019 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 4 februari 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

Tidigare event