Kommande event

08 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2021 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2021 kommer att publiceras den 8 februari 2022. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

Tidigare event