Kommande event

26 mar
Tyst period Q1 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2019 är den 26 mars – 26 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

15 apr
Årsredovisning 2018 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras den 15 april 2019. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

26 apr
Delårsrapport Q1 2019 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2019 kommer att publiceras den 26 april 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

09 maj
Årsstämma 2019 Bolagsstämma

Tobii hälsar aktieägare välkomna till årsstämman den 9 maj 2019.

Ladda fler

Tidigare event