Kommande event

06 jan
Tyst period Q4 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q4 2019 är den 6 januari – 6 februari. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

06 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2019 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 6 februari 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

29 apr
Delårsrapport Q1 2020 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

12 maj
Årsstämma 2020 Bolagsstämma

Tobii välkomnar sina aktieägare till årsstämman den 12 maj 2020. 

Tidigare event