Kommande event

26 nov
Nordea Tech & Medtech seminarium Investor seminar

Tobiis VD Henrik Eskilsson ger en presentation av Tobii och uppdatering kring marknadsutveckling och händelser i bolaget.

06 jan
Tyst period Q4 2018 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2018 är den 6 januari – 6 februari 2019. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

06 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2018 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2018 kommer att publiceras den 6 februari 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

26 mar
Tyst period Q1 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2019 är den 26 mars – 26 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Ladda fler

Tidigare event