Kommande event

08 jan
Tyst period Q4 2017 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2017 är den 8 januari – 8 februari 2018. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

08 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2017 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2017 kommer att publiceras den 8 februari 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

26 mar
Tyst period Q1 2018 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2018 är den 26 mars – 26 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

12 apr
Årsredovisning 2017 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras den 12 april 2018. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Ladda fler

Tidigare event