Kommande event

04 jan
Tyst period Q4 2020

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q4 2020 är den 4 januari – 4 februari. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

04 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2020 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

26 apr
Årsredovisning 2020 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 publiceras den 26 april 2021. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

29 apr
Delårsrapport Q1 2021 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2021 kommer att publiceras den 29 april 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

Ladda fler

Tidigare event