Kommande event

26 mar
Tyst period Q1 2018 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2018 är den 26 mars – 26 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

12 apr
Årsredovisning 2017 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras den 12 april 2018. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

26 apr
Delårsrapport Q1 2018 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 kommer att publiceras den 26 april 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

08 maj
Årsstämma 2018 Bolagsstämma

Tobii hälsar aktieägare välkomna till årsstämman den 8 maj 2018.

Ladda fler

Tidigare event