Kommande event

25 sep
Tyst period Q3 2018 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2018 är den 25 september – 25 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

25 okt
Delårsrapport Q3 2018 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2018 kommer att publiceras den 25 oktober 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

26 nov
Nordea Tech & Medtech seminarium Investor seminar

Tobiis VD Henrik Eskilsson ger en presentation av Tobii och uppdatering kring marknadsutveckling och händelser i bolaget.

06 jan
Tyst period Q4 2018 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2018 är den 6 januari – 6 februari 2019. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

Ladda fler

Tidigare event