Kommande event

26 sep
Tyst period Q3 2017

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2017 är den 26 september – 26 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

26 okt
Delårsrapport Q3 2017 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2017 kommer att publiceras den 26 oktober 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

08 jan
Tyst period Q4 2017 Tyst period

Den tysta perioden inför bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2017 är den 8 januari – 8 februari 2018. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

08 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2017 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2017 kommer att publiceras den 8 februari 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

Ladda fler

Tidigare event