Kommande event

29 sep
Tyst period Q3 2020

Delårsrapporten för Q3 2020 publiceras den 29 oktober och den tysta perioden börjar den 29 september. Under denna period träffar företagets representanter investerare, analytiker och finanspress enbart i undantagsfall.

29 okt
Delårsrapport Q3 2020 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2020 kommer att publiceras den 29 oktober 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

04 jan
Tyst period Q4 2020

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q4 2020 är den 4 januari – 4 februari. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

04 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2020 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

Tidigare event