Kommande event

29 mar
Tyst period Q1 2020

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q1 2020 är den 29 mars – 29 april. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

07 apr
Telefonkonferens Covid-19
Tobii anordnar ett konferenssamtal och en frågestund för media, analytiker och investerare.
15 apr
Årsredovisning 2019 Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 publiceras den 15 april 2020. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

29 apr
Delårsrapport Q1 2020 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

Ladda fler

Tidigare event