Kommande event

20 nov
Redeye Technology day Investor seminar

Tobiis VD Henrik Eskilsson ger en presentation av Tobii och uppdatering kring marknadsutveckling och händelser i bolaget.

06 jan
Tyst period Q4 2019 Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q4 2019 är den 6 januari – 6 februari. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

06 feb
Bokslutskommuniké, Q4 2019 Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 6 februari 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

29 apr
Delårsrapport Q1 2020 Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

Ladda fler

Tidigare event