Tobiis årsredovisning 2014

Årsredovisning
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 publiceras den 21 maj 2015.

När

Var

Online

Pris

Free

Under 2014 uppgick omsättningen till 621 MSEK (412), vilket motsvarar en ökning med 51 % drivet av förvärv och organisk försäljningstillväxt. Rörelseresultatet uppgick till -69 MSEK (-38). En viktig aktivitet under året var att förbereda för Tobiis börsnotering i april 2015.

Läs mer eller ladda ner årsredovisningen som PDF under finansiella rapporter