Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Bokslutskommuniké
Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2015 kommer att publiceras den 16 februari 2016. En telefonkonferens för investerare, press och analytiker planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och CFO Esben Olesen presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Tisdagen den 16 februari 2016 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 50 65 39 34 (National free phone: 0200 883 443)

NO     +47 23 50 04 85 (National free phone: 800 56052)

DK     +45 32 71 16 65 (National free phone: 80 70 35 66)

FI       +358 (0)9 23 10 16 19 (National free phone: 0800 772 219)

UK     +44 (0)20 33 64 57 29 (National free phone: 0800 279 4842)

US     +1646 254 3368 (National free phone: 1877 280 3488)

Deltagarkod: 3435987

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen 

Se webbpresentationen som PDF

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15