Delårsrapport januari-mars 2015

Delårsrapport
Delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 kommer att publiceras den 22 maj 2015. En telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och CFO Esben Olesen presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Fredagen den 22 maj 2015 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

Deltagarna ringer in på:

SE +46(0)8 5065 3936
NO +472316 2729
DK +4532 71 16 59
FI +358(0)9 6937 9590
UK +44(0)20 3427 1913
US +1646 254 3361

Deltagarkod: 8239703

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Länk till webbpresentationen.

Välkommen!

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-9161641, e-post: sara.hyleen@tobii.com