Delårsrapport januari-juni 2015

Delårsrapport
Delårsrapporten för perioden januari-juni 2015 kommer att publiceras den 5 augusti 2015. En telefonkonferens för press och analytiker planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och CFO Esben Olesen presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Onsdagen den 5 augusti 2015 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

Deltagarna ringer in på:

SE +46 (0)8 5065 3931
NO +47 2350 0485
DK +45 32 71 16 64
FI +358 (0)9 2310 1618
UK +44 (0)20 3427 1928
US +1 646 254 3373

Deltagarkod: 6859815

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Länk till webbpresentationen.

Välkommen!

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-9161641, e-post: sara.hyleen@tobii.com