Tyst period Q2 2015

Tyst period
Tobii tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q2 2015 publiceras den 5 augusti och den tysta perioden är den 4 juli-4 augusti.

När