Tyst period Q3 2015

Tyst period
Tobii tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q3 2015 publiceras den 3 november och den tysta perioden är den 2 oktober-3 november.

När