Tyst period Q4 2015

Tyst period
Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2015 publiceras den 16 februari och den tysta perioden är den 4 januari – 16 februari.

När