Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 15 februari 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas klockan 10 samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar bokslutet. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

SE     +46(0)8 5065 3938 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 883 440)

NO     +472316 2787 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 56053)

DK     +45 32 71 16 59 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 35 69)

FI       +358(0)9 2310 1620 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 221)

UK     +44(0)20 7136 2054 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 279 4992)

US     +1718 354 1152 (lokalt avgiftsfritt nummer: 1877 280 1254)

Deltagarkod: 7849304

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+44 (0) 74 94 074 006