Extra bolagsstämma

Tobii AB planerar att hålla en extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om  företrädesemission den 30 november 2016 kl. 15.00 på Nalen i Stockholm.

När

Var

Nalen, Stockholm

Information om extra bolagsstämma 2016

Adress

Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm

Anmälan m.m.

Anmälan ska göras senast den 24 november för deltagande i extra bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post eller epost.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För mer detaljer om anmälan m.m. se kallelsen (PDF under relaterade dokument).