Tyst period Q4 2016

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Bokslutskommunikén och delårsrapporten för Q4 2016 publiceras den 15 februari 2017 och den tysta perioden börjar den 14 januari.

När