Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2017 kommer att publiceras den 27 april 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas klockan 10 samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Torsdagen den 26 april 2017 kl. 15.00

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 5033 6574 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 880 389)
NO    +47 2100 2610 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 51084)
DK    +45 35 15 80 49 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 16 25)
FI      +358 (0)9 7479 0361 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 208)
UK    +44 (0)330 336 9105 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 358 6377)
US    +1 323-701-0225 (lokalt avgiftsfritt nummer US/CA: 888-394-8218)

Deltagarkod: 8230892

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR-kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41