Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-juni 2017

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-juni 2017 kommer att publiceras den 25 juli 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Tisdagen den 25 juli 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer etc.

SE     +46(0)8 5065 3936 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 883 440)

NO     +472316 2729 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 56053)

DK     +4532 71 16 60 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 35 68)

FI       +358(0)9 2310 1621 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 221)

UK     +44(0)20 3427 1918

US     +1646 254 3362 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 279 4992)

Deltagarkod: 9169301

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR-kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41