Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2017 kommer att publiceras den 26 oktober 2017. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer etc.

SE     +46(0)8 5065 3934 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 883 443)
NO     +472350 0485 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 56052)
DK     +4532 71 16 64 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 35 66)
FI       +358(0)9 2310 1618 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 219)
UK     +44(0)20 3364 5729 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 279 4842)
US     +1646 254 3369 (lokalt avgiftsfritt nummer: 1877 280 3488)

Deltagarkod: 6185592

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen

 

IR-kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41