Tyst period Q3 2017

Tyst period Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2017 är den 26 september – 26 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

När