Årsstämma 2018

Bolagsstämma

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 8 maj 2018 klockan 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

När

Var

Stockholm

Adress

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan m.m.

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är onsdagen den 2 maj 2018.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.