Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2017 kommer att publiceras den 8 februari 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och presentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 14.00 CET

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 5033 6574 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 880 390)
NO     +47 2100 2610 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 57933)
DK     +45 35 15 80 49 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 16 20)
FI     +358 (0)9 7479 0361 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 259)
UK     +44 (0)330 336 9105 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 358 6377)
US     +1 646-828-8156 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800-281-7973)

Deltagarkod: 7882702

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen

 

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15