Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-juni 2018 kommer att publiceras den 20 juli 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag. 

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Fredagen den 20 juli 2018 kl. 14.00

Telefonnummer

SE     +46 (0)8 5664 2753 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 880 389)
NO    +47 2100 2610 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 51084)
DK    +45 35 15 80 49 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 70 16 25)
FI      +358 (0)9 7479 0361 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 772 208)
UK    +44 (0)330 336 9126 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 358 6377)
US    +1 323-794-2093 (lokalt avgiftsfritt nummer US/CA: 866-548-4713)

Deltagarkod: 6943166

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR-kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41