Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2018 kommer att publiceras den 25 oktober 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 14.00

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 5065 3942 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 883 464)
NO    +47 2350 0296 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 14947)
DK    +45 35 15 81 21 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 88 83 56)
FI      +358 (0)9 7479 0404 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 915 076)
UK    +44 (0)330 336 9411 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 279 7204)
US    +1 929-477-0402 (lokalt avgiftsfritt nummer US/CA: 866-575-6539)

Deltagarkod: 9065911

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR-kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41